Arrangementsinfo

Starter:Onsdag 21/04-2021 18:00
Slutter:Onsdag 21/04-2021 19:00
Hva:Digitalt m黂e
Hvor:Teams
Hvem:Flokk  Flokken
Regi:Gruppe

Info:

Flokkmøte på Teams for de som vil:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRhMmRiYTQtNTI2MS00ZmZiLWE4MGMtMWZkZTNkNjFkNzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee535f2-3064-4ac9-81d8-4ceb2ff790c6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac5a0d0c-ca00-4cb1-9dcd-57a61b0b9073%22%7d

 

Neste 7 dager

on - Knutemerket
l - Kanotur

Medlemmer    Hvorfor?     Glemt passord

Grasrotandelen

Grasrotandelen
Støtt oss i Grasrotandelen!
Skriv ut strekkoden vår og ta den med til kommisjonær, da kan din andel av tippemidlene gå til oss.